MBUB diensten

MBUB diensten.

Er zijn voor U als ondernemer in de uitzendbranche verschillende diensten die MBUB u kan aanbieden, eventueel in samenwerking met SVU.

MBUB en SVU.

Via SVU kunt U zich voorzien van een NEN 4400-1 en -2 certificaat.

Via SVU kunt U ook voor de WKA gecertificeerd worden.

MBUB leden kunnen voor een gecombineerde certificering voor de NEN-normen

en de WKA kiezen tegen een gereduceerd tarief.

 

Normcommissie van de NEN organisatie.

SVU neemt deel aan de NEN normcommissie “Verplichtingen uit arbeid”.

SVU certificeert tegen de ORGINELE versies van de NEN-normen.

SVU hanteert een eigen openbaar SVU NEN register; SVU beschermt hierdoor de stabiliteit, de herkenbaarheid en de eenduidigheid van de NEN-normen.

 

Inspectiearbeid.

SVU laat de inspectiearbeid uitvoeren door de eigen externe instellingsaccountant mits het een RA of AA is. Deze accountants kunnen dit werk eenvoudig uitvoeren d.m.v. de zogenaamde “single audit systematiek*”.

 

Voordelen.

Kostenbesparing: Deze inspecties, door RA/AA vergen weinig tijd (1 a 1,5 uur per jaar).

Dit veroorzaakt een enorme kostenbesparing in tijd en in geld.

N.B.: Vreemde inspectieinstellingen (geen RA /AA) doen er veel langer over (circa 3 dagen

per jaar) en de kosten zijn heel hoog (circa €3.000,- gemiddeld per jaar).

 

Geen vreemden over de vloer:

U kent immers Uw eigen instellingsaccountant. U kent hen en vertrouwt hen.

 

Geen improductivititeit: Bij MKB-bedrijven die door de SNA worden gecertificeerd, moeten de ondernemer en/of een stafflid deelnemen aan deze jaarlijkse inspecties, terwijl zij eigenlijk moeten uitzenden. Deze inspectieinstellingen zijn vreemde ondernemingen die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor dit inspectiewerk, maar kennen de te inspecteren onderneming niet. Bij de inspectie (door SVU), doormiddel van de eigen instellingsaccountant (RA/AA) treedt deze improductiviteit niet op.

 

NEN 4400-1 en -2.

MBUB leden zijn vrij te beslissen wanneer en door wie zij voor deze normen worden gecertificeerd. Die vrijheid is van groot belang. Het is immers pas urgent als de inlener (klant) daar prijs op stelt, eerder niet.

 

Inspecties.

MBUB werkt hiervoor samen met de SVU*.

Bij SVU worden de inspecties tegen deze normen uitgevoerd door uw eigen instellingsaccountant (RA of AA)*. Dit heeft heel grote voordelen voor de MKB-uitzendondernemers. (Lees verder onder SVU).

 

N.B.: MBUB leden zijn dus niet verplicht zich bij de SNA te melden!

 

WKA*.

Controle op de naleveling van de WKA is verplicht. Ten bewijze hiervan verstrekt SVU een verklaring van goed betalingsgedrag.

Certificering: facultatief.

 

VCU.

MBUB bemiddelt bij de verwerving van een VCU certificaat.

 

Copyright © 2015 - 2017 Middenstandsbond uitzendbedrijven. All rights reserved

Disclaimer.