Kosten lidmaatschap

Kosten lidmaatschap.

De contributiekosten van het MBUB lidmaatschap zijn aanvaardbaar en zeer concurrerend.

 

ENTREEGELD.

Geldt voor hen die als lid wensen toe te treden tot de MBUB.

Aan deze financiële verplichting dient te worden voldaan voordat zal

worden vastgesteld of de toetreder voldoet aan alle toetredingseisen. €450,-

 

CONTRIBUTIE 2018.

De contributie is verschuldigd vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap.

Het aantal resterende maanden in een jaar, vanaf de datum van aanmelding

is bepalend voor de hoogte van de contributie voor dat jaar, waarbij een deel

van een maand wordt beschouwd als een volledige maand.

 

Voor 2019 kent de MBUB slechts 1 soort lidmaatschap.

  1. De contributie voor een onderneming die werkt vanuit 1 vestiging. €800,-

 

  1. Indien er sprake is van een holding waarbinnen een zelfstandige B.V.

actief is in het ter beschikkingstellen van arbeidskrachten,

dan is de contributie voor deze B.V. €700,-

 

  1. Heeft de holding een tweede of meer zelfstandige B.V.’s van waaruit wordt

uitgezonden c.q. gedetacheerd dan is een extra contributie per B.V.

per jaar verschuldigd van €600,-

 

  1. Voor elk extra filiaal, geldt voor zowel A als B als C per jaar

een contributie van €300,-

 

 

 

Copyright © 2015 - 2017 Middenstandsbond uitzendbedrijven. All rights reserved

Disclaimer.