CAO

CAO.

De collectieve arbeidsovereenkomst.

Tijdens de periode van algemeen verbindend verklaring van de ABU CAO moet elk uitzendbureau de ABU CAO gebruiken. Slechts als er geen algemeen verbindend verklaring geldt mag men de eigen CAO gebruiken.

 

MBUB heeft weldra een eigen CAO. Er is reeds een principe akkoord gesloten.

U hoort nader.

 

Copyright © 2015 - 2017 Middenstandsbond uitzendbedrijven. All rights reserved

Disclaimer.